top of page
מסה רקע שקוף.png

גליון ספטמבר 2023

image.png

גליון יוני 2023

יוני 23.png

גליון יולי 2023

יולי 23.png

גליון אוגוסט 2023

image.png

גליון מאי 2023

גליון מאי.jpg

האמור במאמרים הינו מידע כללי ותמציתי למועד כתיבתם  ואין לראות בהם כל ביטוי לעמדות מס הכנסה או בית המשפט בכל עניין. אין הם מתיימרים להציע המלצה או חוות דעת ואין לראות בהם כל תחליף לייעוץ ספציפי המבוסס על נסיבות כל עניין, הוראות החוק המפורטות, הפסיקה הרלוונטית ועמדות מס הכנסה המעודכנות. 

bottom of page