שירותים מוצעים ותחומי מומחיות

 

מיסוי עסקאות ותעשיית הייטק

 

משרדנו בעל נסיון עשיר ומוכר בליווי עסקאות בכלל ובכל היבטי המס בתעשיית ההייטק בפרט, ופועל במסירות במתן ייעוץ, ליווי ותכנון היבטי המס, בגיבוש פתרונות מס פרגמטיים ובהגשמת תוצאות המס הטובות ביותר לחברות, ליזמים, למשקיעים, לעובדים ולנותני השירותים.

משרדנו מטפל בין היתר בקבלת האישורים הנדרשים (פרה רולינג) להחלפת מניות, מיזוגים, החלפת מניות במסגרת סעיפים 104ח ו- 103כ לפקודה ומכירה מלאה EXIT, החלפת או מימוש אופציות ומניות עובדים, אופציות 102, RSU ואופציות 3(ט), ניכויי מס במקור וטיפול בכל ההיבטים המיוחדים של התעשייה לרבות תכנון מס בינלאומי, רילוקיישן של עובדים,  עידוד השקעות הון וכו'. 

 

אופציות ומניות לעובדים ונותני שירותים

 

דרך מקובלת לעודד עובדים או לתגמל נותני שירותים היא מתן אופציות  או מניות מסוגים שונים (כגון RSU) בחברה. עבור עובדים ונושאי משרה קיימים מסלולים שונים מבחינת היבטי המס במסגרת סעיף 102 לפקודה ועל נותני שירותים חל סעיף 3(ט) לפקודה.

משרדנו הינו בעל מומחיות מיוחדת ומטפל בכל היבטי המס בנוגע לאופציות ומניות לעובדים ונותני שירותים, החל משלב הייעוץ הראשוני וכתיבת תכנית האופציות, הימנעות מתקלות וטיפול בסוגיות מיוחדות של בעלי שליטה, זכויות מיוחדות, סוגיות מע"מ לנותני שירותים וכו' ועד שלב המימוש של האופציות והמניות. להרחבה בעניין הימנעות מתקלות בקשר לאופציות ראו מאמרו של עו"ד בני קליפי בבטאון Geektime

Stocks

רילוקיישן

 

בדומה לסוגיות מס הנוגעות לעולים חדשים ותושבים חוזרים, גם היבטי המס לגבי יחידים, המבצעים רילוקיישן מעבר לים הינם עולם ומלואו (תרתי משמע ...).

משרדנו מטפל בכל היבטי המס הכרוכים ברילוקיישן, ובכלל זה מציע תכנון מבחינת היבטי מס בינלאומי,  מס יציאה (Exit Tax), אופציות ומניות לעובדים, מתן חוות דעת לגבי ניתוק תושבות ותכנון המס בקשר לנכסים ׁ(מניו, נדל"ן) ויזמויות בישראל ומחוץ לישראל.

משרדנו מלווה במידת הצורך את דיווחי העובדים וניכויי המס של החברה, מטפל בהחזרי המס וכן מלווה את העובדים לקראת חזרתם לישראל.

 
 

עידוד השקעות הון

מדינת ישראל פועלת לעידוד מפעלים תעשייתים ככלל ועידוד תעשיית ההייטק והטכנולוגיה בפרט. על פי "החוק לעידוד השקעות הון" מפעל מועדף זכאי להטבות מס משמעותיות שונות ומפעל טכנולגי מועדף זכאי אף להטבות ניכרת יותר. כן פעלה המדינה, בין היתר, ליתן הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים ולסקטורים ספציפיים כמו אנרגיה מתחדשת, מלונאות, ולמשקיעים בחברות סטארט אפ במסגרת "חוק האנג'לים". 

משרדנו הינו בעל מומחיות ונסיון עשיר בנושאי הטבות המס ותמריצים נוספים ובהם הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון, חוק האנג'לים, אישורי המדען הראשי, הטבות לחברות תעשייה והייטק, הטבות לאנרגיה מתחדשת, הטבות עידוד השכרה למגורים וכו'. להרחבה בעניין מפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף ראו מאמרו של עו"ד בני קליפי בבטאון לשכת רואי החשבון.

 

שינויי מבנה

 

כל שינוי בבעלות על נכסים וחברות מהווה טריגר לארועי מס שונים. משרדנו מתמחה בטיפול ייצוג וליווי חברות ויחידים בשינויי מבנה, כגון מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, הן בארץ והן במסגרת שינויי מבנה בינלאומיים.  במסגרת זו משרדנו נותן ייעוץ לגבי כלל היבטי המס, בראייה רחבה ואסטרטגית ומייצג מול רשויות המס בקבלת האישורים הנדרשים, מייעץ ומטפל בהסדרי פרישה של שותפים בעלי מקצועות חופשיים, כגון משרדי עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים וכו'.

להרחבה בעניין שינויי מבנה ראו מאמריו של עו"ד בני קליפי , בעיתון ישראל היום. על שינויי מבנה' ובמגזין לשכת עורכי הדין על פירוק שותפויות.

עולים חדשים ותושבים חוזרים

 

סוגיות המס בקשר לעולים חדשים ותושבים חוזרים רגילים ותושבים חוזרים ותיקים הינן עולם ומלואו. עולם זה מקיף את סוגיות הפטור ממס, מועד העלייה והחזרה לישראל ותקופת הפטור, וכולל היבטים הכרוכים בעבודה ומתן שירותים בישראל ומחוץ לישראל, שאלת חבויות המס בקשר לנכסים בישראל, step up לנכסים מחוץ לישראל וכו'.

בני קליפי ליווה עשרות עולים חדשים ותושבים חוזרים ונתן מענה למכלול היבטי המס, לרבות חוות דעת משפטיות מפורטות, אישורים שונים וייעוץ ותכנון המס. להרחבה בעניין עולים חודשים ותושבים חוזרים ראו מאמריו של בני קליפי בעיתון וואלה-פיננסיםוהמאמר ב Bloomberg tax

 
 

ניכויי מס במקור

 

רוב התשלומים שכל אחד משלם לאחר – תמורה בגין נכסים, שירותים, עבודה, ריבית דיבידנד וכו', חייבים בניכוי מס במקור, אלא אם למקבל יש פטור מניכוי מס במקור.

אי עמידה בחובות ניכויי מס במקור עשויה לגרור סנקציות אזרחיות ופליליות.

לסוגיות ניכוי מס במקור משמעות ניכרת בקשר לאחריות מפרקים מנהלי עזבון וכונסי נכסים.

כמו כן לסוגיות ניכוי מס במקור עשויות להיות השלכות מס מהותיות בעסקאות בינלאומיות ותשלומים לתושבי חוץ.

משרדנו בעל נסיון עשיר ומייעץ בכל הקשור להיבטי ניכויי מס במקור, חוות דעת משפטיות וטיפול מול רשויות המס בקבלת אישורים לפטור מניכוי מס במקור. להרחבה בעניין ניכויי מס במקור ראו מאמרו של עו"ד בני קליפי בעיתון ישראל היום

 

מטבעות דיגיטליים

 

תעשיית המטבעות הדיגיטליים הינה אחת מהתעשיות הבולטות בשנים האחרונות.  כתעשייה חדשה יחסית צצות מדי יום ויום סוגיות מס חדשות ומהותיות. משרדנו מלווה באופן בולט משקיעים, חברות ויזמים במכלול הסוגיות הקשורות בהיבטי המס, ובכלל זה ייעוץ מס, הסכמי שומה, רולינג לעובדים וכן מטפל מול הבנקים להסדרת העברות הכספים ממימושים של מטבעות דיגיטליים.

להרחבה בעניין היבטי המס בקשר למטבעות דיגיטליים ראו מאמרו של בני קליפי. 

 

נאמנויות

 

משרדנו הינו בעל נסיון עשיר בתחום מיסוי הנאמנויות. משרדנו מלווה תושבי ישראל ותושבי חוץ בקשר לנאמנויות מסוגים שונים במכלול היבטי המס, אישורים נדרשים שונים, הליכי שומה והסכמי שומה וליווי עריכת הדוחות הנדרשים. משרדנו מייעץ בקשר להיבטי המס, הדיווח וה - compliance במדינות השונות ופועל בקשר לירושות ועזבונות ושימור ההון המשפחתי tailor made לצרכי ובקשות הלקוחות.

 

גילוי מרצון

 

עו"ד בני קליפי בעל נסיון עשיר בתחום הגילוי המרצון, טיפל בעשרות גילויים מרצון עבור לקוחותיו בקשר לנכסים וחשבונות מחוץ לישראל ובישראל. במסגרת הטיפול של משרדנו אנו עורכים בחינה מעמיקה ומקיפה של היבטי המס השונים בישראל ומחוץ לישראל, ניתוח השלכות המס השונות וניהול משא ומתן עם רשויות המס לתוצאות המס האופטימליות.

 

מיסוי בינלאומי

 

משרדנו הינו בעל  נסיון עשיר, מומחיות מוכחת והכרה בינלאומית במכלול הסוגיות הכרוכות בתכנון מס בינלאומי, ייעוץ וליווי משקיעים זרים בישראל והשקעות של תושבי ישראל בעולם, ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות, שינויי מבנה בינלאומיים, מחירי העברה, חוות דעת משפטיות, אישורי רשויות המסים (פרה-רולינג) והסכמי שומה, עולים ותושבים חוזרים, רילוקיישן, step up, נאמנויות עם יוצרים או נהנים זרים, ניכויי מס במקור להעברות לחו"ל וכיוצא באלה.

 

מיסוי מקרקעין

 

משרדנו עוסק באופן שוטף וכולל בעסקאות מיסוי מקרקעין, הן מול רשויות מס שבח, רשויות מס הכנסה ומע"מ ובייצוג בבית המשפט. הליווי מתחיל החל משלב המשא מתן ועד חתימת העסקאות, וכולל תכנון מס וייעוץ לקבלת תוצאות המס המיטיבות ביותר וביצוע בפועל של הדיווחים הנדרשים. סוגי העסקאות כוללים מכירות דירות והן בעסקאות מורכבות של קומבינציה, קבוצות רכישה, עסקאות תמ"א ועסקאות שונות של נכסים מסחריים.

להרחבה בעניין היבטי המס בקשר לדירות מגורים ראו מאמריו של בני קליפי

בעיתון במאמר במגזין לשכת רואי החשבון על תכנון מס לגיטימי

ובמאמר בוואלה נדלן על פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים

ובמאמר במגזין פסק דין על ניכוי הוצאות מימון כהוצאה לצרכי מס שבח

 

מע"מ

 

משרדנו הינו בעל נסיון עשיר ומומחיות מיוחדת בכל היבטי המע"מ, תכנון ייעוץ ייצוג וליווי בהליכים אזרחיים מול רשויות המס ובבית המשפט והליכים פליליים. הטיפול כולל, בין היתר, סוגיות מע"מ במישור הבינלאומי בקשר לשירותים לתושב חוץ, ייצוא נכסים בלתי מוחשיים, ייבוא שירותים, עסקאות אקראי, ניכוי מס תשומות, מע"מ בעסקאות שינויי מבנה, מע"מ בגין מטבעות דיגיטליים, סוגיות מס שכר ורווח הכרוכות במוסד כספי ומלכ"רים וסוגיות מע"מ הכרוכות בעסקאות נדל"ן.

 
 
 

מיסוי פלילי

משרדנו מלווה לקוחות ומשרדי עורכי דין בחקירות והליכים פליליים מורכבים הכרוכים בהליכים אזרחיים שונים. משרדנו מלווה, מייעץ ומייצג בהליכי כופר, גילוי מרצון וקנסות מנהליים, מלווה הליכי חקירה בעבירות מס ועבירות כלכליות, ומנהל הליכי שומה אזרחיים במקביל להליכים פליליים. בנוסף, משרדנו פועל בהליכים פליליים מורכבים הכרוכים במומחיות מס וניהול הליכי שומה בשיתוף פעולה עם עורכי דין פליליים מובילים.