top of page

אופציות ומניות לעובדים ; תעשיית ההייטק

9 תקלות מס נפוצות שאתם לא רוצים באופציות שלכם

Anchor 1

עו"ד בני קליפי, 2019

עובדים רבים בתחום ההייטק מקבלים מהחברות המעסיקות אופציות למניות של החברה. אופציות אלה הופכות את ענף ההייטק
לנוצץ במיוחד, ועשויות להיות שוות הרבה מאוד כסף. מה הן אופציות? וכיצד להימנע מתקלות נפוצות שמונעות זכאות לשיעור מס מופחת

מה הן אופציות?
אופציות הן תמריץ חשוב לעובדים על מנת להשאיר אותם בחברה לטווח ארוך. המחוקק קבע בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, מסלול שיהווה אפיק הכנסה נוסף – ההכנסה הנובעת מהאופציות תחויב במס רווח הון בשיעור של 25% בלבד, במקום המס השולי של עד 50% אשר חל על משכורות ותגמולים אחרים שמקבל העובד. מאז שהוצעה האפשרות, חברות רבות מקצות אופציות לעובדים והופכות לאטרקטיביות יותר. בדרך כלל, עובד יהנה משיעור המס המופחת כשמדובר בחברות סטארט-אפ פרטיות רק לאחר מכירת החברה או ההנפקה שלה. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם העובדים והחברות מגיעים למועד ההנפקה, ואז מתברר כי האופציות אינן זכאיות לשיעור המס המופחת בשל תקלות שנעשו במהלך ההקצאה או במהלך תקופת ההחזקה באופציות.
איך זה עובד?
במסגרת המסלול, החברה מאמצת תוכנית תגמול הונית, בה יתוגמלו עובדים ונושאי משרה, כולל דירקטורים. את התוכנית יש להגיש לאישור רשות המיסים, וכן החברה צריכה למנות נאמן שיחזיק אופציות לתקופת חסימה של שנתיים לפחות ממועד ההקצאה. ההקצאה נדרשת להיות מאושרת על ידי הארגון המוסמך, בדרך כלל על ידי דירקטוריון, ומסמכי ההקצאה צריכים להיות מופקדים בידי הנאמן.
תקלות נפוצות שמונעות זכאות לשיעור מס מופחת
מאמר זה נועד לפרט על מספר תקלות שכיחות שניתן לתקנן בטרם עת ולוודא כי הענקות העובדים אכן עומדות בהוראות החוק. חלקן הינן תקלות חוק וחלקן בהתאם לעמדת רשות המיסים בנושא.
1. הקצאה לנותן שירותים שאינו חלק מהחברה לא תהא זכאית לשיעור המס המופחת במסלול רווח הון.
2. הקצאה לעובדים או נושאי משרה (בדרך כלל דירקטורים) של חברה זרה הקשורה לחברה, כאשר אותם עובדים או דירקטורים אינם עובדי החברה בישראל, אינה עומדת בתנאי רשות המיסים.
3. הקצאה לעובדים ונושאי משרה המעניקים שירותיהם באמצעות חברות בבעלותם אינה עומדת בתנאי סעיף 102 רווח הון לעמדת רשות המיסים.
4. עובד או נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה, לא יוכל לקבל הקצאה של אופציות, כיוון שהוא לבדו מחזיק באחוזים, במישרין או בעקיפין. נתון זה מתייחס גם לבני משפחה (בן זוג, הורה, אח, אחות צאצא וכו’). כלומר, גם אם עובד מסוים אינו מחזיק בזכויות בחברה, אולם יחד עם קרובו הוא נחשב לבעל שליטה (לדוגמה, בן של מייסד או משקיע בחברה המחזיק יותר מ – 10%), לא ניתן להקצות לו אופציות תחת הוראות מסלול 102 לפקודה.
5. אי עמידה בתנאי ההפקדה של האופציות בסד הזמנים שנקבע בחוק והנחיות רשות המיסים, תפגע באפשרות להרוויח ולנכות מס.
6. לפי עמדת רשות המיסים, תוכניות אופציות הכוללות אופציות ,Call / Put לא יכולות ליהנות משיעור המס המופחת במסלול רווח הון .
7. לפי עמדת רשות המיסים, מגבלות עבירות על המניות החלות רק על העובדים (ולא על בעלי מניות אחרים) יכולות לפסול את תכנית האופציות מלהיחשב כתוכנית מזכה במסלול רווח הון.
8. לפי עמדת רשות המיסים, על אופציות שהבשלתן תלויות ביצועים או תלויות אקזיט, לא תחל תקופת החסימה לפי סעיף 102, הנדרשת כדי ליהנות משיעור המס המופחת החל על רווח הון.
9. תכניות האופציות קובעות תוקף פקיעה, ובמרבית התוכניות, האופציות פוקעות במידה והעובד לא מימש את האופציות תוך שלושה חודשים לאחר עזיבתו את החברה. הארכת תוקף הפקיעה שוללת את ההטבה של המס המופחת במסלול רווח הון.
* האמור במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי למועד כתיבת המאמר ואין לראות בו כל ביטוי לעמדות מס הכנסה או בית המשפט בכל עניין. אין במאמר זה מתן המלצה או חוות דעת ואין לראות בו כל תחליף לייעוץ ספציפי המבוסס על נסיבות כל עניין, הוראות החוק המפורטות, הפסיקה הרלוונטית ועמדות מס הכנסה המעודכנות.

פורסם במגזין גיקטיים https://www.geektime.co.il/popular-options-tax-errors/

bottom of page